O nás

Naša detektívna kancelária JOKK vykonáva svoju činnosť najmä na území SR v rozsahu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Každý prípad, každá situácia si vyžaduje individuálny prístup, v záujme zabezpečenia maximálnej diskrétnosti sú všetky podmienky s klientom prejednávané osobne. Profesionalitu poskytovaných služieb zaručujú takmer 25-ročné skúsenosti našich spolupracovníkov v oblasti kriminálnej polície, trestného konania, a hlavne špeciálnych policajných činností. Výkon detektívnej činnosti, vykonávajú oprávnené osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. Po podpísaní zmluvy a uhradení dohodnutej zálohy, sa spolu s klientom určí dátum a čas začatia detektívnych služieb. O celom priebehu akcie je klient, priebežne informovaný tak, a takým spôsobom, ako to bolo vopred dohodnuté pri uzavretí zmluvy. Po ukončení akcie, na základe zistených informácii, klient rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, ak sa klient rozhodne, že získané informácie nevyužije v konaní pred súdom, alebo iným orgánom, tieto zistené informácie ostanú navždy utajené.

Dôkazy a informácie získané v zmysle "zákona o súkromnej bezpečnosti" sú podľa platných právnych noriem a predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, relevantným dôkazom v konaní pred súdom a správnym orgánom.